Biển cảnh báo

Hiển thị 1–16 của 17 sản phẩm

 • Đọc tiếp
  Biển báo cấm hút thuôc AF03039 bênh viện - Bodoca

  Liên hệ: 0902 164 979

  Mã sản phẩm : AF03039

  – Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: công ty, xí nghiệp, bệnh viện, nơi cấm hút thuốc….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo cấm hút thuôc AF03039 bênh viện – Bodoca

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A - Chú ý nơi nguy hiểm

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF03

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo chữ A – Chú ý nơi nguy hiểm

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A - Khu vực đang sửa chữa AF03045 - Bodoca

  Liên hệ 0902 164 979

  – Mã sản phẩm : AF03045

  – Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo chữ A – Khu vực đang sửa chữa AF03045 – Bodoca

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A Cấm đỗ xe-Bodoca tại Hà Nội

  –Liên Hệ: 0936 080 939

  –Mã sản phẩm : AF03052

  – Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Ở gần khu vực có cầu thang lên xuống trong khu nhà, khu vực đang thi công, trung tâm, hội nghị, nhà hàng, khách sạn….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

   

  Biển báo chữ A Cấm đỗ xe-Bodoca tại Hà Nội

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A Cấm hút thuốc-Bodoca tại Hà Nội

  Liên hệ : 0936 080 939

  _ Mã sản phẩm : AF03039

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: công ty, xí nghiệp, bệnh viện, nơi cấm hút thuốc….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

   

  Biển báo chữ A Cấm hút thuốc-Bodoca tại Hà Nội

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A chú ý nơi sàn ướt -Bodoca tại Hà Nội

  Liên Hệ: 0936 080 939

  Mã sản phẩm : AF03042

  – Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Ở gần khu vực có cầu thang lên xuống trong khu nhà, khu vực đang thi công, trung tâm, hội nghị, nhà hàng, khách sạn…

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

   

  Biển báo chữ A chú ý nơi sàn ướt -Bodoca tại Hà Nội

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A chú ý sàn ướt

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF07

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo chữ A chú ý sàn ướt

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A Đang làm vệ sinh-Bodoca tại Hà Nội

  – Liên Hệ: 0936 080 939

  – Mã sản phẩm : AF03038

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Ở gần khu vực có cầu thang lên xuống trong khu nhà, khu vực đang thi công, trung tâm, hội nghị, nhà hàng, khách sạn…

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

   

  Biển báo chữ A Đang làm vệ sinh-Bodoca tại Hà Nội

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A đang sửa chữa

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF08

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo chữ A đang sửa chữa

 • Đọc tiếp
  Biển báo chữ A Đang sửa chữa-Bodoca tại Hà Nội

  – Liên Hệ: 0936 080 939

  –Mã sản phẩm : AF03045

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Ở gần khu vực có cầu thang lên xuống trong khu nhà, khu vực đang thi công, trung tâm, hội nghị, nhà hàng, khách sạn…

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

   

  Biển báo chữ A Đang sửa chữa-Bodoca tại Hà Nội

 • Đọc tiếp
  Biển báo đang làm vệ sinh

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF06

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo đang làm vệ sinh

 • Đọc tiếp
  Biển báo đang làm vệ sinh

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF06

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển báo đang làm vệ sinh

 • Đọc tiếp
  Biển cấm hút thuốc

  Liên hệ : 0943 360 979

  _ Mã sản phẩm : AF05

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: công ty, xí nghiệp, bệnh viện, nơi cấm hút thuốc….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển cấm hút thuốc

 • Đọc tiếp
  Biển cảnh báo chữ A cấm đậu xe AF03052 giá rẻ - Bodoca

  –Liên Hệ: 0902 164 979

  –Mã sản phẩm : AF03052

  – Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Ở gần khu vực có cầu thang lên xuống trong khu nhà, khu vực đang thi công, trung tâm, hội nghị, nhà hàng, khách sạn….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển cảnh báo chữ A cấm đậu xe AF03052 giá rẻ – Bodoca

 • Đọc tiếp
  Biển cảnh báo chú ý sàn ướt AF03042 giá rẻ - Bodoca

  – Mã sản phẩm : AF03042

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

   Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển cảnh báo chú ý sàn ướt AF03042 giá rẻ – Bodoca

 • Đọc tiếp
  Biển chữ A cảnh báo cấm đậu xe

  Liên hệ 0943 360 979

  – Mã sản phẩm : AF04

  – Xuất xứ: hàng Việt Nam

  – Chất liệu: Nhựa ABS

  – Màu sắc : Màu vàng

  – Vị trí đặt: Nơi công cộng, công trình đang thi công….

  – Size: (L)315mm x (W)285mm x (H)640mm

  Biển chữ A cảnh báo cấm đậu xe